cykl komórkowy
 
Encyklopedia PWN
cykl komórkowy,
uporządkowany ciąg zdarzeń zachodzących w komórce między kolejnymi podziałami mitotycznymi (tj. w okresie interfazy);
zasadniczymi etapami cyklu komórkowego są fazy: G1, S i G2 oraz mitoza (faza M); fazy G1 i G2 (ang. gap) to fazy zastoju, w których zachodzą procesy przygotowujące komórkę do replikacji DNA (G1) lub mitozy (G2); w fazie S odbywa się replikacja DNA prowadząca do podwojenia każdej chromatydy (przygotowuje to komórkę do kolejnego podziału). Precyzyjna regulacja cyklu komórkowego ma zasadnicze znaczenie szczególnie dla eukariontów o bardziej złożonej budowie; 2 najważniejsze punkty kontroli cyklu komórkowego to przejście z fazy G1 do S oraz z fazy G2 do M; przejście komórki przez te punkty kontrolne jest zależne od obecności aktywnego kompleksu 2 białek: specyficznej dla danego etapu cykliny (białka pojawiającego się wyłącznie w ściśle określonym etapie cyklu komórkowego po spełnieniu pewnych warunków związanych z gotowością przejścia komórki do następnego etapu, np. gdy osiągnie ona odpowiednią wielkość lub gdy została zakończona replikacja DNA) oraz określonej kinazy zależnej od cyklin. Zaburzenia przekazywania sygnałów regulujących cykl komórkowy są zazwyczaj pierwszym etapem powstawania nowotworu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia