podział komórki
 
Encyklopedia PWN
podział komórki,
jeden z etapów cyklu życiowego komórki polegający na wytworzeniu z jednej komórki rodzicielskiej (macierzystej) zwykle 2 (rzadziej większej liczby) komórek potomnych (siostrzanych), dziedziczących wszystkie jej cechy strukturalne i funkcjonalne.
Najpierw następuje podział jądra komórkowego z wyróżnicowaniem się i rozdziałem chromosomów, przekazujących zakodowaną w DNA informację genetyczną (mitoza, mejoza; bardzo rzadko jądro dzieli się przez przewężenie — tzw. amitoza); później zachodzi podział cytoplazmy (cytokineza), jeżeli nie — powstają komórki wielojądrowe; podział komórki jest jedną z faz, tzw. fazą M, cyklu komórkowego, złożonego ponadto z 3 faz obejmujących okres interfazy między kolejnymi podziałami komórkowymi: fazy G1, występującej po podziale, fazy S — podwajania, syntezy materiału genetycznego (replikacja DNA), i fazy G2, przedpodziałowej; każda z nich ma określone cechy metaboliczne i morfologiczne; liczba podziałów komórek tkankowców jest ograniczona zwykle do 70–100 (tego ograniczenia nie mają komórki nowotworowe); komórki wysoko zróżnicowane, np. neurony, nie dzielą się (faza G0).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia