interfaza
 
Encyklopedia PWN
interfaza
[łac.-gr.],
etap cyklu komórkowego obejmujący cały czas między kolejnymi podziałami komórkowymi (mitoza);
najdłuższe stadium cyklu komórkowego (z wyjątkiem komórek dzielących się bardzo intensywnie); interfaza jest okresem najbardziej aktywnych przemian metabolicznych; podczas interfazy chromosomy występują w stanie nieskondensowanym i nie są widoczne w mikroskopie jako odrębne twory; umożliwia to intensywną ekspresję genów i pełną aktywność metaboliczną komórki; w interfazie rozróżnia się 3 kolejne fazy: G1, S i G2; podczas fazy S następuje replikacja DNA, w wyniku której powstaje pełna kopia całego genomu komórki (stanowi to niezbędny warunek umożliwiający kolejny podział komórkowy); fazy G1 i G2 stanowią natomiast okresy zastoju.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia