cykliczny AMP
 
Encyklopedia PWN
cykliczny AMP, cAMP, 3’,5’-cykliczny kwas adenozynomonofosforowy,
nukleotyd, w którym jedna cząsteczka kwasu fosforowego estryfikuje dwie grupy hydroksylowe (3’ i 5’) reszty cukrowej adenozyny;
syntetyzowany w komórce z ATP przez enzym — cyklazę adenylową; jeden z wewnątrzkomórkowych tzw. przekaźników wtórnych, indukowanych przez docierające do receptorów komórkowych sygnały chemiczne i fizyczne (hormony, neurotransmitery, jony, fotony, itp.); cAMP aktywuje kinazy białkowe katalizujące fosforylację różnych białek (podstawowy mechanizm regulujący aktywność enzymatyczną tych białek) — w ten sposób cAMP bierze udział w indukcji odpowiedzi komórki na różne sygnały zewnętrzne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia