galaktoza
 
Encyklopedia PWN
galaktoza,
monosacharyd (aldoheksoza) rozpowszechniony w świecie roślin i zwierząt;
występuje najczęściej jako składnik oligosacharydów (np. laktozy), polisacharydów (agar, galaktany), glikoprotein i glikolipidów (gangliozydów i cerebrozydów); genetyczne zaburzenia u człowieka w przemianie galaktozy — galaktozemia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia