mutarotacja
 
Encyklopedia PWN
mutarotacja
[łac. muto ‘zmieniam’, rotatio ‘obrót’],
zmiana wartości kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła spolaryzowanego liniowo przez roztwór substancji optycznie aktywnej;
jest wynikiem przemiany izomerycznej tej substancji; obserwowana gł. w roztworach monosacharydów: np. świeżo przygotowane roztwory α-d-glukozy i β-d-glukozy skręcają płaszczyznę światła spolaryzowanego o, odpowiednio, +113° i +19°, a po pewnym czasie (czasie potrzebnym do ustalenia się stanu równowagi chem. między formami izomerycznymi) oba roztwory wykazują tę samą wartość kąta skręcenia +52°.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia