izomeryzacja
 
Encyklopedia PWN
izomeryzacja, przemiana izomeryczna,
chem. przemiana jednego izomeru związku chem. w inny bez zmiany jego masy cząsteczkowej;
zwykle zachodzi pod wpływem katalizatorów, ogrzewania, naświetlania. Typowymi przykładami i. są reakcje przegrupowania, polegające na zmianie położenia atomu lub grupy atomów albo wiązania wielokrotnego w cząsteczce; wykorzystywana często w syntezie związków org.; do ważnych w przemyśle należy i. alkanów polegająca na katalitycznej przemianie węglowodorów prostołańcuchowych w związki o łańcuchach rozgałęzionych, prowadzona w celu zwiększenia liczby oktanowej benzyny. Szczególnymi przypadkami i. są epimeryzacja, tj. zmiana konfiguracji przy jednym z asymetrycznych atomów węgla w cząsteczkach sacharydów, oraz racemizacja, polegająca na przejściu postaci lewo- lub prawoskrętnej związku optycznie czynnego w racemat.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia