racemat
 
Encyklopedia PWN
składa się z jednakowej liczby moli odmian lewoskrętnej (oznaczanej (−)) i prawoskrętnej (oznaczonej (+)); r. jest oznaczany znakami (±) lub (R,S) umieszczonymi przed nazwą lub wzorem związku chem., np. kwas (±)winowy lub (R,S)winowy. W fazie stałej rozróżnia się 2 rodzaje r., są to: związek racemiczny, międzycząsteczkowy związek obu enancjomerów połączonych np. wiązaniem wodorowym, różniący się zazwyczaj znacznie właściwościami fiz. (temperatura topnienia, gęstość, rozpuszczalność) oraz strukturą krystal. od poszczególnych enancjomerów; mieszanina racemiczna, równomolowa mieszanina monokryształów poszczególnych enancjomerów lub ich roztwór stały (kryształy mieszane). Mieszaniny kryształów można często rozdzielić mechanicznie (np. sole amonowo-sodowe enancjomerycznych kwasów winowych); związki racemiczne i roztwory stałe (kryształy mieszane) enancjomerów są zazwyczaj trudne do rozdzielenia; w tym celu można stosować m.in. rozkład enzymatyczny jednego z enancjomerów (który jest przy tym bezpowrotnie tracony) czy chem. tworzenie różniących się między sobą diastereoizomerów .
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia