związek racemiczny

Encyklopedia PWN

racemat, postać racemiczna,
chem. mieszanina enancjomerów, nie wykazująca aktywności optycznej;
cytronelol, 3,7-dimetylo-6-oktenol, C10H19OH,
związek organiczny, nienasycony alkohol terpenowy;
Jurczak Janusz, ur. 5 II 1941, Stryj,
chemik organik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia