aktywność optyczna
 
Encyklopedia PWN
aktywność optyczna, czynność optyczna,
właściwość ośrodka (substancji) przejawiająca się w skręcaniu płaszczyzny polaryzacji przechodzącego przez ten ośrodek światła spolaryzowanego liniowo (skręcalność opt.) lub zmianie stanu polaryzacji z liniowej na eliptyczną (eliptyzacja światła);
jest wynikiem specyficznej budowy cząsteczek związku chem. lub kryształów (optycznie czynne substancje). Wielkość kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji zależy od rodzaju substancji, jej stężenia (w przypadku roztworów) i grubości warstwy, przez którą światło przechodzi; jego pomiar może być wykorzystany do identyfikacji bądź określania stężenia substancji optycznie czynnych. W ośrodkach, które nie są optycznie czynne, aktywność optyczna może być wywołana przez pole elektryczne lub magnetyczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia