Kerra zjawiska
 
Encyklopedia PWN
Kerra zjawiska,
fiz.:
1) elektrooptyczne zjawisko Kerra, powstawanie dwójłomności w ośr. izotropowym pod wpływem przyłożonego zewn. pola elektr.; spowodowane ustawianiem się cząsteczek ośr. (mających trwały lub indukowany moment dipolowy) w kierunku pola elektr.; wykorzystywane do modulacji światła (Kerra komórka); odkryte 1875 przez fizyka szkoc. J. Kerra;
2) magnetooptyczne zjawisko Kerra, skręcanie płaszczyzny polaryzacji światła przy odbiciu od namagnesowanego ferromagnetyka; stanowi szczególny przypadek zjawiska Faradaya (w cienkiej warstwie powierzchniowej, do której wnika światło); wykorzystywane do badania struktury domenowej ferromagnetyków oraz w zapisie magnetoopt. sygnałów elektr.; odkryte przez Kerra 1876;
3) optyczne zjawisko Kerra: zmiana dwójłomności (współczynnika załamania) ośr. pod wpływem światła o b. dużym natężeniu; należy do optycznych zjawisk nieliniowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia