deflektor światła
 
Encyklopedia PWN
deflektor światła,
urządzenie umożliwiające odchylanie wiązki światła w przestrzeni;
w zależności od rodzaju zjawiska wykorzystywanego do odchylania wiązki światła rozróżnia się deflektory akustoopt. — wyzyskujące akustoopt. dyfrakcję typu Ramana–Natha oraz typu Bragga (akustooptyczne zjawiska) i deflektory elektrooptyczne — wyzyskujące zjawiska Kerra oraz zjawisko Pockelsa; sterowanie kierunkiem wiązki światła w sposób ciągły umożliwia przesuwanie (skaning) wiązki wzdłuż pewnego odcinka na oświetlanej powierzchni; wyzyskanie dwóch d.ś. odchylających wiązkę w prostopadłych względem siebie kierunkach pozwala na pokrycie określonego prostokąta tej powierzchni (np. światłoczułej), a więc umożliwia skaning dwuwymiarowy; d.ś. ma szerokie zastosowanie w telekomunikacji, a także w różnych urządzeniach, np. w drukarkach laserowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia