magnetooptyczne

Encyklopedia PWN

zjawiska, w których uwidacznia się wpływ pól magnet. na zjawiska opt.;
skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła przy odbiciu od namagnesowanego ferromagnetyka;
magnetooptyczny zapis, rejestracja magnetooptyczna,
proces utrwalania informacji w postaci śladu magnetycznego (ścieżki) na nośniku (dysku magnetooptycznego);
dysk magnetooptyczny, ang. Magneto-Optical Disc (MOD),
nośnik informacji stosowany w systemie zapisu magnetooptycznego;
dział fizyki zajmujący się badaniem wpływu pola magnet. na właściwości opt. ośrodków;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia