elektrooptyczne

Encyklopedia PWN

grupa zjawisk fizycznych, w których zarówno uwidacznia się wpływ pola elektrycznego na własności optyczne substancji (zjawisko elektrooptyczne Kerra, zjawisko Starka), jak i odwrotnie — występują zmiany własności elektrycznych substancji pod wpływem padającego światła (fotoelektryczne zjawisko wewnętrzne, emisja fotoelektronowa).
powstawanie dwójłomności w ośr. optycznie izotropowym pod wpływem przyłożonego zewn. pola elektr.;
przyrząd do pomiaru odległości;
sygnalizator
[łac.],
urządzenie stosowane w sygnalizacji do wytwarzania sygnałów akustycznych (sygnalizator akustyczny) lub optycznych (sygnalizator optyczny);
deflektor laserowy, skaner laserowy,
urządzenie umożliwiające odchylenie wiązki laserowej w przestrzeni;
urządzenie umożliwiające odchylanie wiązki światła w przestrzeni;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia