elektrooptyczne zjawiska
 
Encyklopedia PWN
elektrooptyczne zjawiska,
grupa zjawisk fizycznych, w których zarówno uwidacznia się wpływ pola elektrycznego na własności optyczne substancji (zjawisko elektrooptyczne Kerra, zjawisko Starka), jak i odwrotnie — występują zmiany własności elektrycznych substancji pod wpływem padającego światła (fotoelektryczne zjawisko wewnętrzne, emisja fotoelektronowa).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia