Starka zjawisko
 
Encyklopedia PWN
Starka zjawisko,
fiz. rozszczepienie poziomów energ. atomu lub cząsteczki wskutek działania pola elektr. (zewn. lub pochodzącego od sąsiednich atomów czy cząsteczek);
uwidocznia się jako rozszczepienie lub przesunięcie linii widmowych promieniowania tego atomu (cząsteczki); wyjaśnienie zjawiska daje mechanika kwantowa; wykorzystywane w spektroskopii molekularnej, m.in. do wyznaczania momentów dipolowych cząsteczek; zjawisko odkrył 1913 J. Stark.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia