anizotropia optyczna
 
Encyklopedia PWN
anizotropia optyczna,
cecha ośrodka polegająca na zależności jego właściwości opt. od kierunku;
dotyczy to gł. prędkości rozchodzenia się światła i uporządkowania kierunków drgań w fali świetlnej (dwójłomność).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia