dwójłomność
 
Encyklopedia PWN
terminem dwójłomność określa się również samo to zjawisko oraz największą wartość różnicy współczynników załamania dla obu promieni (nndzwnzw), będącą miarą właściwości dwójłomnych ośrodka.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Dwójłomność. Bieg promieni świetlnych od przedmiotu P przez płytkę płasko-równoległą z materiału optycznie izotropowego Pi (a) i materiału optycznie anizotropowego Pa (b) do oka obserwatora O; P' — obraz przedmiotu, P'zw — obraz, który tworzą promienie zwyczajne (zw), P'ndzw — obraz, który tworzą promienie nadzwyczajne (ndzw)rys. J. Babicki, L. Maminajszwili/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia