modulator optyczny
 
Encyklopedia PWN
modulator optyczny,
fiz. w optyce przyrząd do zmiany w czasie jednego lub kilku parametrów charakteryzujących światło, np. amplitudy, fazy lub polaryzacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia