filtr optyczny
 
Encyklopedia PWN
filtr optyczny,
urządzenie służące do kształtowania widma światła; działanie filtrów polega na selektywnej transmisji lub selektywnym odbijaniu promieniowania;
także element do osłabiania natężenia przechodzącego przezeń światła (filtr optyczny szary); zasada działania filtra optycznego zależy od jego rodzaju, np. w filtrze optycznym absorpcyjnym jest wykorzystywane zjawisko selektywnej absorpcji światła, w interferencyjnym — zjawisko interferencji światła w płytkach lub cienkich warstwach; filtry optyczne są stosowane m.in. w fotografii w celu zmniejszenia efektywnej czułości materiału światłoczułego w wybranych dziedzinach widma lub do zdjęć fot. w innych zakresach widma (np. podczerwieni), w pracy laboratoryjnej — do otrzymywania światła określonej barwy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia