interferometr optyczny
 
Encyklopedia PWN
interferometr optyczny,
urządzenie wykorzystujące zjawisko interferencji fal świetlnych (interferencja fal);
wyróżnia się szczególnie silnym rozszczepieniem światła na jego proste składowe jednobarwne. Istnieje wiele typów interferometrów optycznych o konstrukcjach zależnych od przeznaczenia. Zasada działania polega na rozdzieleniu wiązki światła za pomocą odpowiedniego urządzenia na 2 (np. interferometr optyczny Michelsona) lub więcej (np. interferometr optyczny Fabry’ego–Pérota) wiązek spójnych (spójność fal), które po przebyciu różnych dróg opt. interferują ze sobą; otrzymane charakterystyczne prążki interferencyjne są źródłem wielu informacji. Interferometry optyczne są stosowane do pomiaru długości fal światła i badania struktury linii widmowych (interferencyjny spektrometr optyczny), do dokładnych pomiarów długości (interferencyjny komparator), do pomiarów kątowych gwiazd, w przemyśle do kontroli jakości elementów i układów opt., występujących odkształceń, stanu powierzchni i in. Szczególnie dużą dokładnością pomiaru, ze względu na dużą spójność i monochromatyczność światła, odznaczają się interferometry laserowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia