komparator
 
Encyklopedia PWN
komparator
[łac. comparo ‘porównuję’],
metrol. przyrząd pomiarowy do bardzo dokładnego mierzenia wielkości fiz. (zwykle długości lub natężenia prądu przemiennego) przez porównanie z wzorcem miary.
K. kreskowy służy gł. do porównywania 2 kreskowych wzorców długości; składa się zwykle z 2 nieruchomych mikroskopów pomiarowych i przesuwnego stołu, na którym umieszcza się wzorce (osiągana rozdzielczość 0,1 mm). K. interferencyjny służy do porównywania nieznanej długości ze znaną długością fali świetlnej (osiągana rozdzielczość 0,01 mm); k. interferencyjny Körstera jest zmodyfikowanym interferometrem Michelsona (interferometr optyczny); k. interferencyjnym dokonano np. porównania dawnego międzynar. wzorca metra (kreskowego) z długością fali światła; w geodezji używa się k. do sprawdzania długości przymiarów geodezyjnych (np. łat i taśm mierniczych). K. termoelektryczny (stanowiący k. napięcia stałego, wyposażony w przetwornik termoelektr.) służy do pomiaru wartości skutecznej natężenia (lub pośrednio napięcia) prądu przemiennego przez porównanie ze znaną wartością prądu stałego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia