interferencyjny

Encyklopedia PWN

rodzaj filtru opt. służący do wyodrębniania pożądanego przedziału widmowego ze światła białego; działa na zasadzie interferencji wielokrotnej promieni świetlnych.
przyrząd do sprawdzania gładkości i jakości obróbki powierzchni charakteryzujących się dużym współczynnikiem odbicia światła;
mikroskop optyczny, w którym do badania przedmiotu wykorzystuje się interferencję wiązek światła przechodzących przez przedmiot lub wiązki przechodzącej i wiązki odniesienia;
barwy ciała powstające wskutek interferencji światła, głównie odbitego od przedniej i tylnej powierzchni cienkich, przezroczystych warstw (np. barwy baniek mydlanych).
fiz. na przemian ciemne i jasne, na ogół barwne (w przypadku światła niemonochromatycznego) pasma powstałe w wyniku interferencji wiązek światła przebywających różne drogi optyczne (np. prążki jednakowej grubości, prążki jednakowego nachylenia, pierścienie Newtona).
dziedzina nauki i techniki, w której wykorzystuje się fale elektromagnetyczne do formowania powiększonych obrazów obiektów lub ich elementów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia