dylatometr
 
Encyklopedia PWN
W najprostszym dylatometrze dla ciał stałych pręt określonej długości z badanego materiału umieszcza się między końcówkami śruby mikrometrycznej i ramienia dźwigni; przy ogrzaniu pręt rozszerza się, powodując przesunięcie dźwigni; mierzy się wielkość tego przesunięcia. Do dokładniejszych pomiarów służą: dylatometry interferencyjne, komparatory i kwarcowe dylatometry różniczkowe. Dylatometr cieczowy stanowi kulisty zbiornik z kwarcu (lub szkła), wyposażony w wyskalowaną kapilarę. Znając przyrost długości ciała stałego lub objętości cieczy oblicza się odpowiedni współcz. rozszerzalności cieplnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia