mikroskop pomiarowy
 
Encyklopedia PWN
mikroskop pomiarowy,
mikroskop opt. przystosowany do bardzo dokładnego mierzenia długości i kątów różnych przedmiotów.
Rozróżnia się: 1) m.p., w których za pomocą wzorca kreskowego lub m. okularowego mierzy się odległości na odwzorowaniu obiektu w płaszczyźnie ogniskowej okularu, a następnie — znając powiększenie obiektywu — oblicza się odległości rzeczywiste; 2) m.p., w których układ opt. służy tylko do naprowadzania na odpowiednie punkty mierzonego przedmiotu; przedmiot umieszcza się na stoliku m.p., który można przesuwać w kierunkach wzajemnie prostopadłych za pomocą śrub mikrometrycznych i obracać wokół osi pionowej przyrządu; odległość między granicznymi punktami, tj. wielkość przesunięcia stolika (wraz z przedmiotem) przy naprowadzaniu elementu celowniczego (krzyża lub siatki kreskowej w głowicy okularu) na te punkty, określa się na podstawie wskazań śrub mikrometrycznych; kąty odczytuje się na podziałce kątowej na obwodzie stolika; do pomiaru kątów stosuje się też głowice goniometryczne (kąt odczytuje się w polu widzenia głowicy). W m.p. uniwersalnym, przeznaczonym do złożonych pomiarów długości i kątów (o dużej dokładności), do pomiaru przesunięć służą precyzyjne wzorce kreskowe, a ich wskazania odczytuje się najczęściej za pomocą mikroskopów odczytowych. M.p. warsztatowe są stosowane do sprawdzania narzędzi pomiarowych, narzędzi skrawających itp. M.p. mogą być wyposażone w dodatkowe urządzenia (np. fotoelektryczne cyfrowe przetworniki położenia, automatyczne układy szybkiego odczytywania wyników), dzięki czemu zakres ich zastosowań znacznie się rozszerza.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia