polaryzacja światła
 
Encyklopedia PWN
polaryzacja światła,
całkowite lub częściowe uporządkowanie drgań fali świetlnej (polaryzacja fal);
może zachodzić: przy odbiciu na granicy 2 ośr. (w szczególnym wypadku przy kącie padania równym kątowi Brewstera światło odbite jest całkowicie spolaryzowane liniowo), przy rozchodzeniu się światła w ośr. anizotropowych (dwójłomność), przy rozpraszaniu światła (światło obserwowane pod kątem prostym do kierunku padania wiązki jest całkowicie spolaryzowane); do liniowej polaryzacji światła stosuje się np. polaroidy, a do polaryzacji światła kołowej i eliptycznej — np. polaroidy z ćwierćfalówkami; liniową polaryzację światła odkrył 1808 francuski fizyk É.L. Malus, kołową i eliptyczną — 1822 francuski fizyk A.J. Fresnel.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia