polaryzacja fal
 
Encyklopedia PWN
polaryzacja fal,
uporządkowanie kierunków drgań fal.
Fale podłużne (np. fale akustyczne w gazach lub cieczach) są spolaryzowane podłużnie — drgania ośrodka odbywają się w kierunku rozchodzenia się fal. W przypadku fal poprzecznych (np. poprzecznych fal sprężystych w ciałach stałych lub fal elektromagnetycznych w jednorodnym izotropowym ośrodku przezroczystym) drgania ośrodka (w przypadku poprzecznej fali sprężystej) lub natężenia pola elektrycznego i magnetycznego (w przypadku fali elektromagnetycznej) odbywają się w płaszczyźnie prostopadłej (poprzecznej) do kierunku rozchodzenia się fali; fale poprzeczne mogą być niespolaryzowane lub spolaryzowane na różne sposoby: fala jest niespolaryzowana, jeśli kierunek drgań poprzecznych zmienia się w czasie w sposób chaotyczny; fala jest spolaryzowana liniowo, jeśli kierunek drgań pozostaje w jednej płaszczyźnie, zwanej płaszczyzną polaryzacji; fala jest spolaryzowana eliptycznie, jeśli koniec wektora drgań (np. natężenia ) zakreśla w przestrzeni eliptyczną linię śrubową; fala jest spolaryzowana kołowo, jeśli koniec wektora drgań zakreśla kołową linię śrubową; każdą falę spolaryzowaną można przedstawić jako wynik nakładania się 2 fal o takiej samej częstotliwości, spolaryzowanych liniowo w kierunkach wzajemnie prostopadłych. Ogólnie (np. dla fal na powierzchni cieczy czy fal elektromagnetycznych w falowodach) wektory drgań mogą mieć równocześnie składowe poprzeczne i składową podłużną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia