spolaryzowana kołowo

Encyklopedia PWN

uporządkowanie kierunków drgań fal.
fiz. skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła spolaryzowanego liniowo, rozchodzącego się w izotropowym, przezroczystym ośrodku umieszczonym w silnym polu magnetycznym równoległym do kierunku wiązki światła;
polaryzator
[łac.],
urządzenie opt. do otrzymywania światła spolaryzowanego liniowo lub kołowo, np. nikol, polaroid (fiz.);
synteza asymetryczna, synteza stereoselektywna,
reakcja chem. stosowana do wytwarzania związków optycznie aktywnych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia