polaryzacyjne przyrządy
 
Encyklopedia PWN
polaryzacyjne przyrządy,
przyrządy opt. do wytwarzania (polaryzator), wykrywania i badania (analizator) światła spolaryzowanego (polaryzacja fal); również przyrządy, w których zjawisko polaryzacji światła wykorzystuje się do pomiarów i obserwacji opt. (polarymetria);
działanie p.p. opiera się na: 1) polaryzacji światła przy odbiciu i załamaniu na granicy dwóch ośr. (ćwierćfalówka), 2) zależności pochłaniania światła od jego polaryzacji (polaroid, fiz.), 3) podwójnym załamaniu światła (nikol); przyrządy polaryzacyjne są stosowane w badaniach opt. właściwości kryształów (mikroskop polaryzacyjny), w badaniach naprężeń w ośr. przezroczystych (elastooptyka) i in.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia