elektrooptyczne

Encyklopedia PWN

dział fizyki badający związki między zjawiskami elektr. i optycznymi;
urządzenie służące do modulacji światła, wykorzystujące elektrooptyczne zjawisko Kerra (Kerra zjawiska).
fiz. rozdwojenie promieniowania świetlnego przechodzącego przez ośrodek optycznie anizotropowy (anizotropia optyczna);
autofocus
[gr.-łac.],
fot. system automatycznego nastawiania (silnik sterowany mikroprocesorem) ostrości w aparatach fot. i kamerach;
fototelegrafia
[gr.],
telegrafia kopiowa odcieniowa, telekopia odcieniowa,
dziedzina symilografii, w której przy przesyłaniu obrazów nieruchomych wykorzystuje się metody fotograficzne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia