optyczne

Encyklopedia PWN

zjawiska opt., w których polaryzacja elektr. ośr. materialnego zależy w sposób nieliniowy od natężenia pola elektr. fali świetlnej przechodzącej przez ten ośr.
materiały używane do wykonywania części przyrządów opt.: soczewek, pryzmatów, siatek dyfrakcyjnych itp.;
zjawiska wywołane rozproszeniem, odbiciem, załamaniem i rozszczepieniem promieniowania elektromagnetycznego na gazowych składnikach powietrza, aerozolach atmosferycznych, kroplach wody i kryształach lodu, a także zakrzywianiem się drogi światła przy przejściu przez warstwy powietrza o różnej gęstości.
fiz. rozkład natężenia promieniowania widzialnego uzyskany w wyniku jego rozszczepienia na jednobarwne składowe (którym odpowiadają określone długości fal) za pomocą przyrządów spektralnych, np. monochromatora czy spektrografu optycznego; również skład widmowy tego promieniowania.
rozjaśniacze optyczne, wybielacze optyczne,
fluoryzujące, bezbarwne związki org., pochłaniające promieniowanie w zakresie bliskiego nadfioletu i emitujące promieniowanie w niebieskim zakresie widma widzialnego (fluorescencja);
fabryka sprzętu optycznego, założona 1919 w Warszawie;
powłoki optyczne, cienkie warstwy optyczne,
fiz. cienkie warstwy różnych materiałów, którymi powleka się powierzchnie elementów opt. (np. płytek płasko-równoległych, soczewek czy pryzmatów) w celu modyfikacji opt., fiz. lub chem. właściwości tych powierzchni;
spostrzeżenia wzrokowe przypisujące oglądanym przedmiotom właściwości, których w rzeczywistości nie mają;
fiz. proces formowania obrazu danego przedmiotu przez układ optyczny;
astr. obiekty astronomiczne emitujące znaczącą część promieniowania w zakresie optycznym;
przemiana częst. promieniowania świetlnego w procesie nieliniowym;
fiz. punkt przecięcia się promieni świetlnych (o.o. rzeczywiste) lub ich przedłużeń (o.o. pozorne) po przejściu przez soczewkę lub odbiciu od zwierciadła, jeśli promienie padając na soczewkę (zwierciadło) tworzyły wiązkę równoległą do jej osi optycznej.
zjawiska opt. wykazujące odstępstwo od ustalonych i w większości przypadków słusznych praw fiz.;
grupy kryształów wykazujących dwójłomność;
fiz. stan materii występujący podczas oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego o dużym natężeniu (światła laserowego) z materią, gdy prawdopodobieństwo przejść wymuszonych (czyli zachodzących dzięki emisji wymuszonej i absorpcji) jest dużo większe niż prawdopodobieństwo emisji spontanicznej (emisja światła).
szkło techn. stosowane do wyrobu soczewek, pryzmatów i in. elementów układów opt. (w mikroskopach, aparatach fot., lunetach, teleskopach, spektrofotometrach i in. przyrządach kontrolno-pomiarowych), a także do produkcji szkła do okularów.
światłowód włóknisty stanowiący pojedynczy element transmisyjny;

Słownik języka polskiego PWN

szkła optyczne «soczewki używane do przyrządów optycznych»
szkła optyczne «szkła do okularów, z jednej strony wypukłe, z drugiej wklęsłe lub płaskie»
szkło optyczne «szkło odznaczające się dużą przepuszczalnością światła, stosowane m.in. do wyrobu soczewek oraz szkieł do okularów»
widmo optyczne «obraz uzyskany w wyniku rozłożenia światła za pomocą przyrządów spektralnych na proste jednobarwne składniki»
złudzenie optyczne, wzrokowe «przypisywanie oglądanym przedmiotom właściwości, których one nie mają»
optyczny
1. «odnoszący się do wzroku i zjawisk świetlnych»
2. «dotyczący optyki – działu fizyki»

• optycznie
dysk optyczny «płyta kompaktowa z informacją odczytywaną promieniem lasera»
filtr optyczny «urządzenie przepuszczające światło tylko o określonej barwie lub osłabiające natężenie światła»
mikroskop optyczny «mikroskop zawierający dwa układy skupiające soczewek optycznych, powiększający do 2 tysięcy razy»
obraz optyczny «obraz utworzony przez promienie światła emitowane lub odbite od zwierciadła»
oś optyczna (soczewki, zwierciadła) «wyobrażalna prosta przechodząca przez środek soczewki lub zwierciadła i przez geometryczny środek krzywizn ograniczających soczewkę lub krzywizny tworzącej zwierciadło»
sygnalizacja optyczna «nadawanie sygnałów za pomocą świateł i chorągiewek»
układ optyczny «zbiór elementów optycznych (soczewek, zwierciadeł itp.) tworzących obrazy przedmiotów, stosowany w przyrządach optycznych»
waga optyczna «waga handlowa, wykazująca ciężar towaru i sumę do zapłaty»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia