aerozole atmosferyczne
 
Encyklopedia PWN
aerozole atmosferyczne,
aerozole, w których fazą rozpraszającą jest powietrze, a fazą rozproszoną są mikroskopijne cząstki (stałe i ciekłe) stanowiące zanieczyszczenia atmosfery ziemskiej.
Składnikami aerozolu atmosferycznego są produkty naturalne (np. cząstki rozpylonych gleb i wietrzejących skał, cząstki pochodzące z wody morskiej lub powstałe podczas pożarów lasów, pyły kosmiczne i wulkaniczne, mikroorganizmy, zarodniki i pyłki roślin) oraz produkty powstające w wyniku działalności gospodarczej człowieka (np. w przemyśle, podczas spalania paliw, w rolnictwie), a także substancje radioaktywne powstające podczas doświadczalnych wybuchów jądrowych i awarii reaktorów jądrowych. Aerozole atmosferyczne występują głównie w troposferze; w stratosferze ich źródłem są głównie wybuchy wulkanów, produkty spalania paliw lotniczych i rakietowych oraz meteoroidy. Odgrywają zasadniczą rolę w powstawaniu chmur, mgieł i opadów (kondensacja w atmosferze ziemskiej); ich obecność w atmosferze przyczynia się do pochłaniania i rozpraszania przez nią promieniowania świetlnego, a także występowania niektórych zjawisk świetlnych (np. zorzy). Substancje zawarte w aerozolach atmosferycznych biorą udział w różnych reakcjach chemicznych i fotochemicznych; są m.in. przyczyną powstawania smogu i kwaśnych opadów.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia