dym
 
Encyklopedia PWN
dym,
układ koloidalny (koloid), w którym fazą ciągłą (rozpraszającą) jest gaz, a fazą rozproszoną ciało stałe;
w podziale układów dyspersyjnych, wg stanu skupienia faz, d. zalicza się do aerozoli (1); d. tworzące się w atmosferze z przedostających się do niej stałych produktów np. spalania paliw (z kotłowni, pojazdów) lub pochodzących z innej działalności przem. (jak cementownie), zawierające m.in. cząstki sadzy, popiołu, niespalonego paliwa (aerozole atmosferyczne), powodują skażenie środowiska przyr.; d. wytwarza się też celowo, np. w walce zbrojnej (dym bojowy).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia