spektrograf optyczny
 
Encyklopedia PWN
w zależności od rodzaju elementu rozszczepiającego spektrografy optyczne dzielą się na pryzmatyczne i siatkowe; za pomocą spektrografów optycznych pryzmatycznych pomiaru długości fali w widmie dokonuje się zwykle porównując badane widmo z widmem wzorcowym; spektrografy optyczne siatkowe stosuje się do pomiarów bezpośrednich. Szczególnym rodzajem spektrografu optycznego jest spektrograf astronomiczny, który w połączeniu z teleskopem umożliwia fotografowanie widm ciał niebieskich. W spektrografach przeznaczonych do badania widm, w podczerwieni stosuje się zazwyczaj zwierciadła wklęsłe zamiast soczewek zbierających, a jako odbiorniki — termoelementy lub termoogniwa.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Spektrograf autokolimacyjny typu Littrowa rys. J. Babicki/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia