spektrograf astronomiczny

Encyklopedia PWN

spektrograf astronomiczny, astrospektrograf,
przyrząd służący do otrzymywania widm ciał niebieskich;
przyrząd służący do zapisu widma optycznego;
przyrządy i urządzenia służące do obserwacji astronomicznych.
zespół przyrządów służących do prowadzenia obserwacji astronomicznych zarówno z powierzchni Ziemi, jak i Kosmosu.
fotometria astronomiczna, astrofotometria,
dział astrofizyki obserwacyjnej obejmujący metody pomiaru jasności obiektów astr. (fotometria integralna), rozkładu energii w ich widmach (spektrofotometria) lub polaryzacji emitowanego promieniowania (polarymetria);
spektroskopia astronomiczna, astrospektroskopia,
dział astrofizyki obejmujący metody otrzymywania i interpretacji widm promieniowania ciał niebieskich.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia