spektroskopia astronomiczna
 
Encyklopedia PWN
spektroskopia astronomiczna, astrospektroskopia,
dział astrofizyki obejmujący metody otrzymywania i interpretacji widm promieniowania ciał niebieskich.
Do otrzymywania widm służą spektrografy astr.; na podstawie danych spektroskopowych (rozkład promieniowania w widmie ciągłym oraz położenie, układ i kształt linii widmowych) wyznacza się temperaturę, ciśnienie i skład chem. obiektów astr.; zastosowanie prawa Dopplera do interpretacji położeń linii widmowych umożliwia wyznaczenie prędkości radialnych ciał niebieskich; szerokość linii wiąże się z temperaturą, szybkością obrotu ciał niebieskich i ruchami materii w ich częściach świecących; natężenie linii absorpcyjnych określonych pierwiastków chem. w widmach gwiazd jest podstawą ich klasyfikacji widmowej (klasyfikacja widmowa gwiazd); rozszczepienie zeemanowskie (Zeemana zjawisko) linii widmowej umożliwia pomiar pól magnet. gwiazd.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia