Jurczak Janusz
 
Encyklopedia PWN
Jurczak Janusz, ur. 5 II 1941, Stryj,
chemik organik;
od 1979 profesor Instytutu Chemii Org. PAN, od 1992 Uniwersytetu Warszawskiego; od 1991 członek PAN; od 2002 czł. TNW; prace z zakresu syntezy org., zwłaszcza syntezy stereospecyficznej i syntezy totalnej wielu produktów naturalnych, gł. aminosacharydów i antybiotyków, syntezy z zastosowaniem techniki wysokich ciśnień oraz syntezy makrocyklicznych związków inkluzyjnych, a także prace dotyczące chromatograf. metod rozdzielania mieszanin racemicznych; 1997 otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów; współautor (z B. Baranowskim) monografii High Pressure Chemical Synthesis (1989).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia