racemizacja

Encyklopedia PWN

chem. reakcja chem., której ulega jeden z izomerów związku optycznie czynnego (lewo- lub prawoskrętny), w wyniku której powstaje nieczynny optycznie racemat.
izomeryzacja, przemiana izomeryczna,
chem. przemiana jednego izomeru związku chem. w inny bez zmiany jego masy cząsteczkowej;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia