pentozowy cykl
 
Encyklopedia PWN
pentozowy cykl, cykl fosforanów pentoz, cykl pentozofosforanowy, szlak heksozomonofosforanowy,
szlak enzymatycznej degradacji glukozy, alternatywny do glikolizy;
przewaga utleniania glukozy w cyklu pentozowym bądź w glikolizie i cyklu Krebsa zależy od rodzaju tkanki. Cykl pentozowy dostarcza oksydoreduktazom koenzymu — zredukowanego fosforanu dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (NADP), do licznych biosyntez, m.in. tłuszczów i steroli; powstający w cyklu pentozowym rybozo-5-fosforan jest źródłem rybozy w nukleotydach i kwasach nukleinowych. U roślin cykl pentozowy dostarcza poza tym rybulozo-1,5-bisfosforanu niezbędnego w fotosyntezie; rośliny i drobnoustroje wykorzystują powstający w cyklu pentozowym erytrozo-4-fosforan do syntezy związków pierścieniowych, m.in. aminokwasów (tyrozyny, fenyloalaniny, tryptofanu).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia