fosforan dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego
 
Encyklopedia PWN
forma zredukowana (NADPH + H+) jest głównym donorem elektronów w biosyntezach redukcyjnych, np. przy biosyntezie kwasów tłuszczowych, w fotosyntetycznym cyklu Calvina-Bensona (fotosynteza), w reakcjach hydroksylacji; forma utleniona (NADP+) jest ostatecznym akceptorem elektronów z łańcucha fotosyntetycznego; ulega ona redukcji w reakcjach szlaku pentozofosforanowego (pentozowy cykl) oraz w wyniku reakcji katalizowanej przez cytozolowy enzym jabłczanowy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia