fosfotransferazy
 
Encyklopedia PWN
fosfotransferazy,
enzymy z klasy transferaz, które przenoszą grupy zawierające fosfor na różne związki;
z udziałem fosfotransferaz zwanych kinazami (przenoszących grupę fosforanową z ATP) tworzą się m.in. estry fosforanowe sacharydów — odgrywające ważną rolę w metabolizmie sacharydów, fosfageny i nukleozydofosforany, a także pochodne fosforanowe białek; fosfotransferazy zwane nukleotydylotransferazami, przenoszące część nukleozydomonofosforanową z nukleozydotrifosforanów, syntetyzują NAD+, FAD, RNA, DNA.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia