fosforylazy
 
Encyklopedia PWN
fosforylazy,
niektóre enzymy z podklasy glikozylotransferaz i pentozylotransferaz katalizujące fosforolizę
fosforylazy działające na polisacharydy zapasowe występują w komórkach roślinnych i zwierzęcych, w roślinach i drobnoustrojach występują fosforylazy działające na disacharydy: fosforylaza sacharozowa, fosforylaza celobiozowa itp.; w organizmach występują powszechnie fosforylazy nukleozydowe, odłączające resztę sacharydową od nukleozydów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia