glikozydowe wiązanie
 
Encyklopedia PWN
glikozydowe wiązanie,
wiązanie chemiczne;
wiąże anomeryczny atom węgla (atom węgla wchodzący w skład grupy aldehydowej lub ketonowej) cząsteczki monosacharydu bądź z grupą hydroksylową –OH drugiej cząsteczki monosacharydu (w sacharydach) lub alkoholu (w glikozydach roślinnych), bądź z grupą iminową –NH (w nukleozydach); występuje w odmianach izomerycznych αβ; w wyniku reakcji anomerycznego atomu węgla jednej cząsteczki monosacharydu z grupą hydroksylową, najczęściej przy czwartym lub szóstym atomie węgla drugiej cząsteczki monosacharydu powstają oligosacharydy (wiązania α-1,4, β-1,4, α-1,6 itp.). W organizmach żywych wiązanie glikozydowe powstaje najczęściej z udziałem nukleotydowych pochodnych sacharydów (np. urydynodifosfoglukozy) pod wpływem enzymów z grupy transferaz, natomiast jest rozkładane z udziałem wody przez hydrolazy glikozydowe lub z udziałem kwasu ortofosforowego przez fosforylazy.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia