oligosacharydy
 
Encyklopedia PWN
oligosacharydy
[gr.],
sacharydy, których cząsteczki są zbudowane z 2–10 reszt monosacharydów lub ich pochodnych, połączonych wiązaniem glikozydowym;
zależnie od ilości reszt monosacharydów w cząsteczce oligosacharydy dzielą się na: disacharydy (gencjobioza, laktoza, maltoza, sacharoza, trehaloza), trisacharydy (gencjanoza, rafinoza, melezytoza), tetrasacharydy itd. Właściwości oligosacharydów są zasadniczo podobne do właściwości monosacharydów, jednak niektóre oligosacharydy nie wykazują właściwości aldehydów (np. nie redukują). W organizmach żywych występują gł. oligosacharydy nieredukujące: sacharoza, rafinoza, trehaloza (spotykana u roślin niższych, owadów); oligosacharydy redukujące pojawiają się przejściowo jako produkty hydrolizy polisacharydów (np. maltoza w kiełkujących ziarnach jęczmienia, w przewodzie pokarmowym człowieka), stanowią też ważny składnik mleka (laktoza). W organizmach żywych oligosacharydy są rozkładane przez glikozydazy, a syntetyzowane przy udziale enzymów z klasy transferaz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia