nukleotydylotransferazy
 
Encyklopedia PWN
nukleotydylotransferazy
[łac.],
enzymy z klasy transferaz, katalizujące przyłączanie się nukleotydów do różnych związków, zarówno nukleotydowych, jak i in.;
w reakcjach katalizowanych przez nukleotydylotransferazy biorą udział wysokoenergetyczne nukleotydy trifosforanowe (np. ATP); z udziałem nukleotydylotransferaz powstają w żywych komórkach kwasy nukleinowe (polimerazy DNA i RNA), koenzymy nukleotydowe (np. NAD+ i FAD) oraz aktywne związki nukleotydowe niezbędne w licznych biosyntezach, m.in.: nukleotydosacharydy (np. urydynodifosfoglukoza — w syntezie oligo- i polisacharydów), cytydynodifosfocholina (w syntezie fosfatydów), adenozylometionina (reakcje metylacji).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia