promotor
 
Encyklopedia PWN
promotor
[łac.],
genet. odcinek DNA (deoksyrybonukleinowy kwas) zawierający sekwencje rozpoznawane przez polimerazę RNA zależną od DNA;
po połączeniu się polimerazy RNA z promotorem rozpoczyna się proces syntezy RNA, czyli transkrypcja.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia