aktywator
 
Encyklopedia PWN
u bakterii najliczniejszą klasę aktywatorów stanowią podjednostki σ polimerazy RNA, odpowiedzialne za specyficzność inicjacji transkrypcji (rozpoznają sekwencję promotora).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia