bakteriofagi
 
Encyklopedia PWN
bakteriofagi
[gr. baktḗrion ‘laseczka’, phageín ‘pożerać’],
fagi,
wirusy, których naturalnym gospodarzem są bakterie;
struktura bakteriofagów jest typowa dla innych wirusów — genom jest zbudowany z jedno- lub dwuniciowego DNA lub RNA, kodujących od 3 do ponad 200 białek, zawarty w kapsydzie zbudowanym z jednego lub kilku rodzajów białek; cykl życiowy bakteriofagów jest podobny do innych wirusów — rozpoznanie komórki gospodarza, wprowadzenie własnego materiału genetycznego, synteza genomów potomnych i białek kapsydu, dojrzewanie wirusa i najczęściej uwalnianie dojrzałych bakteriofagów przez rozbicie (lizę) bakterii; rozpoznanie komórki gospodarza przez bakteriofagi polega na wykryciu w jego ścianie komórkowej receptorów, specyficznych dla poszczególnych grup bakteriofagów; specyficzność gospodarza bakteriofaga jest wykorzystywana m.in. w badaniach epidemiologicznych; rozpowszechnienie bakteriofagów jest jedną z przyczyn zmienności bakterii, m.in. powstawania nowych szczepów opornych na bakteriofagi mimo ich wtargnięcia (hodowle bakterii lizogenne); bakteriofagi mają nadto zdolność przenoszenia cech dziedzicznych z jednego szczepu bakterii na drugi (transdukcja); bakteriofagi próbuje się stosować w lecznictwie; są one także ważnymi organizmami modelowymi w badaniach z zakresu genetyki bakterii, np. najlepiej poznany bakteriofag λ namnażający się w Escherichia coli.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia