lizogenia
 
Encyklopedia PWN
lizogenia
[gr.],
biol. jeden z możliwych wyników zakażenia bakterii bakteriofagiem łagodnym (umiarkowanym, lizogennym, niezjadliwym), gdy jego materiał genetyczny ulega integracji z chromosomem bakterii i w postaci profaga jest powielany w cyklach replikacji chromosomu gospodarza oraz przekazywany do komórek potomnych.
kodowane przez profag białko represorowe zapobiega odłączeniu się DNA faga oraz hamuje ekspresję większości jego genów; lizogenia może nadawać bakteriom nowe cechy — fagi lizogenne mogą przenosić zintegrowane geny poprzedniego gospodarza (transdukcja), aktywne geny profagów mogą determinować nowe cechy zlizogenizowanej komórki (konwersja lizogenna, konwersja fagowa), np. oporność na nadkażenie fagiem tego samego typu, chorobotwórczość, powstanie nowych struktur na powierzchni komórki lub też przeciwnie — lizogenia może inaktywować geny gospodarza.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia