cistron
 
Encyklopedia PWN
cistron,
genet. hist. termin wprowadzony przez S. Benzera na określenie jednostki genetycznej identyfikowanej przez test komplementacji (komplementacja) cis-trans;
stosowany gł. w genetyce prokariontów, w szczególności bakteriofagów; jeśli przy jednoczesnej infekcji mieszaniną dwu szczepów bakteriofagów niosących mutacje nastąpi komplementacja i powstaną bakteriofagi niosące wyjściowe mutacje (a więc nie powstałe w wyniku rekombinacji) oznacza to, że badane mutacje leżą w różnych cistronach; jeżeli komplementacja nie nastąpi oznacza to, że obie mutacje lokują się w tym samym cistronie; w każdym z tych przypadków współwystępowanie obu mutacji w tej samej cząsteczce bakteriofaga nie pozwala na komplementację. Ten test umożliwił po raz pierwszy grupowanie mutacji niezależnie od wywoływanego fenotypu i wprowadził precyzyjnie zdefiniowaną jednostkę genetyczną; w większości przypadków cistrony odpowiadają genom (gen).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia